Hãy tham gia chương trình cộng đồng hoặc đối tác bằng cách giúp cải thiện dự án nguồn mở của Bazel.
Lối tắt đến những phần bạn yêu thích trong hướng dẫn cộng đồng.
Nhận và cung cấp dịch vụ hỗ trợ bằng cách tham gia cộng đồng Bazel trên Slack, Stack Overflow và nhiều cộng đồng khác.
Đón xem sự kiện trực tiếp mới cập nhật hằng tháng dành cho cộng đồng.
Hãy khám phá cách gửi phản hồi, tham gia cộng đồng hoặc viết mã cho dự án Bazel.