Theo dõi Bazel qua các gói cài đặt, video hướng dẫn và hướng dẫn lên ý tưởng.

Cài đặt Bazel

Tìm và tải các gói Bazel xuống và xem hướng dẫn về các nền tảng được hỗ trợ.
Tổng quan
Bazelisk (nên dùng)
MacOS
Windows
Fedora và CentOS
Ubuntu
openSUSE
Vùng chứa Docker
Biên dịch từ nguồn
Hoàn tất dòng lệnh
Tích hợp IDE

Hướng dẫn tạo bản dựng đầu tiên

Sau khi cài đặt Bazel, bạn hãy làm theo các hướng dẫn sau để thực hiện quy trình làm việc cơ bản của Bazel.

Sắp ra mắt: Hãy chú ý theo dõi — chúng tôi sẽ nghiên cứu những hướng dẫn này!

Xây dựng khái niệm

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản bao gồm bố cục mã nguồn, cú pháp tệp BUILD cũng như các loại quy tắc và phần phụ thuộc.
Những thành phần thiết yếu của Bazel.
Cách chỉ định và kết nối các không gian làm việc, gói và mục tiêu.
Tệp cấu hình cho Bazel biết nội dung và cách xây dựng.
Cạnh cố định giữa hai mục tiêu.
Xác định liệu mục tiêu khác có thể phụ thuộc vào mục tiêu hay không.
Xây dựng mà không có tác động từ bên ngoài đối với kết quả xác định và chính xác.