نگهداری بسته Bazel Scoop در ویندوز

پیش نیازها

تو نیاز داری:

فرآیند انتشار

نگهداری از بسته های اسکوپ بسیار آسان است. پس از دریافت آدرس بازل منتشر شده، باید تغییرات مناسبی را در این فایل اعمال کنید:

  • نسخه به روز رسانی
  • در صورت نیاز، وابستگی ها را به روز کنید
  • به روز رسانی URL
  • هش به روز رسانی (به طور پیش فرض sha256 )

در سیستم فایل شما، bazel.json به طور پیش فرض در دایرکتوری %UserProfile%/scoop/buckets/main/bucket قرار دارد. این فهرست متعلق به کلون شما از مخزن Git scoopinstaller/scoop-main است.

نتیجه را تست کنید:

scoop uninstall bazel
scoop install bazel
bazel version
bazel something_else

بار اول، یک چنگال از scoopinstaller/scoop-main بسازید و آن را به عنوان کنترل از راه دور خود برای %UserProfile%/scoop/buckets/main مشخص کنید:

git remote add mine FORK_URL

تغییرات خود را به چنگال خود فشار دهید و یک درخواست کشش ایجاد کنید.